Проект Северозапад

Ние работим за това, хората от Северозапада да живеят достойно,
възрастните да имат своята независимост,
а младите – възможности за развитие.

image

Случаят Патронажна кухня СЕВЕРОЗАПАД

... или как е възможно да има социално предприятие в Северозападна България, което да създава заетост и да предоставя услуги на уязвими групи от хора.

 

 

 

PSP

 

От 2020 година Фондация “Проект Северозапад” е вписана в Регистъра на социалните предприятия.

Фондация "Проект Северозапад" работи благодарение на хората, които ни подкрепят. Социалният патронаж, складът за храна и работилницата ни не биха били възможни без вас! Нашите усилия са насочени към изграждането на устойчив модел на самофинансиране на тези дейности. За да постигнем тази наша цел, имаме нужда, както от финансов ресурс и доброволци, така и от клиенти на нашата продукция.

Новини

 

От 2020 година Фондация “Проект Северозапад” е вписана в Регистъра на социалните предприятия.

Image
©2024 Фондация Проект Северозапад. Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search