Домашен социален патронаж

Работим за това, хората от Северозапада да живеят достойно!

image

Случаят Патронажна кухня СЕВЕРОЗАПАД

... или как е възможно да има социално предприятие в Северозападна България, което да създава заетост и да предоставя услуги на уязвими групи от хора.

 

 

 

PSP

 

От 2020 година Фондация “Проект Северозапад” е вписана в Регистъра на социалните предприятия.

Доставка на храна

"Проект Северозапад" създаде кухня, в която да се приготвя и от която да се разнася храна до селата, в които подобна услуга не се представя от региона на Мездра. За целта, в края на 2017 започнахме ремонт на предоставените ни от общината помещения. С помоща на много дарители, ремонтът и оборудването беше завършено в края на 2019.

От 18.11.2019 г. кухнята започна да доставя храна в 6 села, а в началото на 2020 г. са добавени още три населени места.

Можете да ни подкрепите с редовно дарение на platformata.bg

Image

Помощ в дома / Здравни грижи

От 1 октомври 2017 година, започнахме да предоставяме услугата "Помощ в дома", предоставяна от специално обучени Домашни помощници и Социални асистенти.

За нуждите на възрастните хора е осигурена възможност за "Здравна грижа" от медицински сестри, които помагат при възстановяване след заобляване, при наблюдение в случай на по-продължително лечение или при нужда от по-специализирана медицинска услуга.

Предлаганите дейности са:

  • Помощ в дома – помощ за къпане, за преобличане, смяна на чаршафи, грижи за стаята или помощ при хранене.
  • Пазаруване и плащане на сметки – със средства на потребителя.
  • Почистване на Вашия дом.
  • Помощ за разходка, четене на книги, вестници и списания.
  • Придружаване пред институции – помощ при попълване на документи, придружаване при лекар, социални служби, местна власт.
  • Придружаване и помощ при престой в болница.
  • Посещения от медицинска сестра.

Всички услуги се предоставя срещу минимални месечни такси, които потребителите заплащат. Благодарение на дарителски средства покриваме 90% от стойността на таксите за най-уязвимите ни клиенти през зимните месеци.

Всичко за това, как да използвате услугата, можете да научите от брошурата.

Фондация "Проект Северозапад" работи благодарение на хората, които ни подкрепят. Социалният патронаж, складът за храна и работилницата ни не биха били възможни без вас! Нашите усилия са насочени към изграждането на устойчив модел на самофинансиране на тези дейности. За да постигнем тази наша цел, имаме нужда, както от финансов ресурс и доброволци, така и от клиенти на нашата продукция.

Новини

©2024 Фондация Проект Северозапад. Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search