Управление

Работим за това, хората от Северозапада да живеят достойно!

Управителен съвет

Яна Рупева
Яна РупеваСъучредител и член на УС
Людмила Атанасова
Людмила АтанасоваСъучредител и член на УС
Директор ''Програми за НПО'' във Фондация BCause, Експерт "Фондонабиране", Организационен консултант.
Красен Хинков
Красен ХинковЧлен на УС
Управляващ директор Toxity Group, съосновател на Inovation Starter.

Медицински консултативен борд

От създаването си Фондация Проект Северозапад организира редовно прегледи с медицински специалисти от водещи болници. Активно работим в партньорство с УМБАЛ Александровска. В началото на 2019 година създадохме Консултативен борд към медицинската си програма, който има за цел да подкрепи екипа на фондацията и да ни насочи как по-ефективно да изразходваме дарителските ресурси, така че да достигнем до повече хора по по-полезен за тях начин.

д-р Петър Грибнев
д-р Петър Грибнев
д-р Бояна Петкова
д-р Бояна Петкова
д-р Радосвета Стаменкова
д-р Радосвета Стаменкова
©2021 Фондация Проект Северозапад. Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search