Склад за хранително банкиране

Работим за това, хората от Северозапада да живеят достойно!

От януари 2018 започнахме подготовка по стартиране на дейността на Склада за хранително банкиране, в помещение в гр. Мездра, която приключи с лицензирането на склада през октомври.

Складът се създава в партньорство с Българска хранителна банка, която ще ни подкрепи с процедури, добри практики, както и с оборудване.

Очакваме през първата година от неговото съществуване да приемем, обработим и разпределим над 10 тона дарена, годна за консумация храна.

С партньорството на

sklad-new.jpg

Фондация "Проект Северозапад" работи благодарение на хората, които ни подкрепят. Социалният патронаж, складът за храна и работилницата ни не биха били възможни без вас! Нашите усилия са насочени към изграждането на устойчив модел на самофинансиране на тези дейности. За да постигнем тази наша цел, имаме нужда, както от финансов ресурс и доброволци, така и от клиенти на нашата продукция.

Новини

©2022 Фондация Проект Северозапад. Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search