Домашен социален патронаж

Работим за това, хората от Северозапада да живеят достойно!

Доставка на храна

Фондация „Проект Северозапад“ иска да създаде кухня, в която да се приготвя и от която да се разнася храна до селата, в които подобна услуга не се представя от региона на Мездра. За целта, през септември 2017 започнахме ремонт с набрани дарителски средства.

Продължаваме да набираме средства за оборудване на кухня. Можете да ни подкрепите на platformata.bg

Помощ в дома

От 1 октомври 2017 година, съвместно с Община Мездра започваме да предоставяме услугата „Помощ в дома“, предоставяна от специално обучени Домашни помощници и Социални асистенти.

Услугите се предоставя срещу минимални месечни такси, които потребителите заплащат или чрез клоновете на Български Пощи или по банковата сметка на Фондацията. Такси на ръка не се заплащат.

Услугата се предоставя във всичките 28 населени места от Община Мездра.
По предварително разработени критерии, въз основа на препоръки на домашните помощнвици и социалните ни работници е възможно субсидиране на таксата за ползване на услугата или за закупуване на скъпи медикаменти, осигуряване на транспорт за лечение и т.н. Средствата за това се осигуряват от дарители. Можете да станете един от тях на platformata.bg

Здравни грижи

За нуждите на възрастните хора, Фондацията е осигурила възможност за посещения от медицински сестри, които могат да подкрепят нашите потребители при възстановяване след заобляване, при наблюдение в случай на по-продължително лечение или при нужда от по-специализирана услуга, свързана със здравословното и физическото състояние. Такси на ръка не се заплащат.

Услугите се предоставя срещу минимални месечни такси, които потребителите заплащат или чрез клоновете на Български Пощи или по банковата сметка на Фондацията.

Ежегодно през месец юни организираме здравни прегледи от специалисти от водещи български болници. Очаквайте нови от прегледите през юни 2018. Прегледите са безплатни, благодарение на дарителите ни. Можете да станете един от тях.

©2018 Фондация Проект Северозапад. Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search