Д-р Радосвета Стаменкова

rada stamenkova wД-р Радосвета Стаменкова е изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП). БАСП е водеща неправителствена организация в страната и региона, работеща вече над 25 години в областта на здравната превенция и информация, обучението на връстници, репродуктивното здраве и застъпничеството за каузите на уязвими групи.

Д-р Стаменкова е личност, чийто интереси и надграждане са в областта на общественото здраве и развитието на гражданско общество. Завършва със златен медал Френската гимназия, а след това Медицински факултет на Медицинска академия – София, и за много кратко работи като лекар в стандартния смисъл на думата. Специализира в института за обществени и политически науки на университета Джонс Хопкинс в Балтимор, щата Мериленд, като и в редица други обучителни програми и следдипломни квалификационни програми в Брюксел и Лондон – основно подкрапени от ООН и ЕС, и в различни други европейски дестинации и институции. Това й помага да се формира и изявява като експерт и обучител в областта на развитието на гражданското общество, здравната превенция, управлението на НПО, и в разгръщането на интердисциплинарни стратегически партньорства в страната и в Западните Балкани и Централна и Източна Европа. Тя е един от малкото европейци, които са част от глобалната мрежа Synergos Senior Fellows - престижна неголяма група от НПО лидери от цял свят, които си партнират в областта на социалното включване, изграждането на мрежи и лидерството, които в продуктивен диалог с големите филантропски тръстове и структури се стремят да реализират социално отговорни промени в глобален план.

Рада Стаменкова има зад гърба си успешно менажирани над 60 макропроекта в областта на здравеопазването, образованието, социалното включване и човешките права. Основни целеви групи, с които работи, са млади хора, учители, здравни специалисти, медии, НПО, общини, затворници, хора, живеещи с ХИВ, младежи в институции и такива със специални образователни потребности. В ромска общност темите, по които работи, са свързани със семейно планиране, предоставяне на здравни грижи и информация на групи в неравностойно положение, мобилни здравни услуги, здравно медиаторство, семейни модели, превенция на изоставянето, превенция на отпадането от училище и на ранните бракове, промотиране на позитивния образ на реализирали се роми. Освен български език, говори свободно английски, френски и руски.

©2020 Фондация Проект Северозапад. Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search