Новини

За достоен живот на хората от Северозапада

От есента на 2017 година стартира активната си дейност новосъздадената Фондация „Проект Северозапад“.  До този момент средставата за дейността ѝ са единствено от дарения.

В началото на септември с партньорството на Община Мездра започва предоставянето на услуги в дома за възрастни хора. Във всички 28 населени места от общината ще се предлагат услугите „домашен помощник“ и „социален асистент“. „Очакваме през зимния период да се грижим за повече от 100 възрастни и самотноживеещи възрастни хора“ – споделя екипът. За нуждите на дейностите по предоставяне на грижи в домашна среда, с подкрепата на Фонд „Нашите родители“ на Фондация BCause ще бъде осигурен и социален работник.

Паралелно с това, от септември започват ремонтните дейности, свързани с изграждането на склад за дарена храна в Лютиброд. Складът ще получава и разпределя към социалните институции в региона храна, дарена от производители, преработватели и търговци. Тази дейност на фондацията ще се осъщствява в партньорство с Българска Хранителна Банка.

Предисторията на Фондация „Проект Северозапад“  отвежда към 2014 година, когато стартира мащабно проучване на Северозападния регион с подкрепата на Фондация BCause. Тогава екипът проучва средни и малки общини в областите Видин, Враца и Монтана. Целта е да се оценят нуждите на възрастните хора от региона и възможностите за устойчива подкрепа. През следващите две години започват да организират здравни прегледи и да осигуряват домашни помощници, със средства на дарителите на Фондация BCause. Благодарение на натрупаната информация, впечатления и опит избрат да стартират дейността си в региона на община Мездра. В края на 2016 година се учредява Фондация „Проект Северозапад“ като местнобазирана организация. Нейната цел е да развие устойчиви услуги и подкрепа за старите хора и паралелно с това да инвестира в местен капацитет и знание.

Средствата, с които Фондация „Проект Северозапад“ работи до момента, са изцяло осигурени от дарители. Можете да подкрепите работата на фондацията с онлайн дарения в Платформата.бг.

©2024 Фондация Проект Северозапад. Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search